Deutzia scabra
Family Saxifragaceae
Scientific name Deutzia scabra Thunberg
Synonyms Deutzia crenata Siebold & Zuccarini; Deutzia naseana Nakai; Deutzia naseana Nakai var. macrantha Hatusima; Deutzia scabra Thunberg var. candidissima (Froebel) Rehder; Deutzia scabra Thunberg var. scabra; Deutzia sieboldiana Maximovicz; Deutzia sieboldiana Maximovicz var. dippeliana C. K. Schneider
Common name (Japanese common name) maruba utugi [round leaved utugi (utsugi = Deutzia crenata)]
(English common name) fuzzy deutzia
Distribution (Japan) Honshu (west of Kanto region), Shikoku, Kyushu
(Other nations) none
Chromosomal number 2n=26
Description Plants 1.5m. Leaves 4-7cm length. Flowers white ca. 1cm, flowering in May. Deciduous. Shrub.
Reference Deutzia scabra Thunb.May 2007
at Tsukuba Botanical Garden
May 2007
at Tsukuba Botanical Garden
May 2007
at Tsukuba Botanical GardenMay 2007
at Tsukuba Botanical GardenDecember 2007
at Tsukuba Botanical Garden